Analist Trezorerie (Gestionarea activelor și pasivelor)

Mă înscriu

Vei participa la analiza fluxurilor mijloacelor bănești la nivelul băncii, analiza indicatorilor de lichiditate și previziune a evoluției lor, la implementarea instrumentelor noi de gestiune a activelor și pasivelor băncii. De asemenea, vei asigura controlul respectării indicatorilor prudențiali stabiliți de BNM. Vei analiza toate etapele de atragere a împrumuturilor de la organizații internaționale: negocierea, încheierea și gestionarea acordurilor de credit, precum și toate etapele de stabilire a relației cu o bancă corespondentă: examinarea posibilității stabilirii relației, toate etapele de aprobări interne, determinarea solvabilității băncii, negocierea acordului, tarifelor, deschiderea contului și monitorizarea activității lui.

Profil:

  • cunoștințe solide în macroeconomie și microeconomie;
  • cunoștințe despre sectorul  bancar (produse bancare, model de afaceri cu amănuntul etc.), piețe și produse financiare (instrumente de datorie, acțiuni etc.),
  • experiență de lucru cu MS Excel (filtrarea datelor, analiza de bază etc.);
  • cunoștințe și experiență teoretică de bază în econometrie, modelare și statistică;
  • cunoașterea limbii engleze cel puțin la nivel mediu, atât verbal, cât și în scris;
  • gândire critică;
  • atenție la detalii;
  • participarea în activități extracurriculare (programe de burse de vară în străinătate, concursuri naționale, internaționale etc.).