Specialist Compensații și Beneficii

Mă înscriu

Vei înțelege sistemul de remunerare bazat pe performanță (KPI), vei cunoaște cum are loc planificarea și bugetarea resurselor umane, cum se aplică programele de motivare aliniate planului strategic al băncii și vei înțelege eficiența acestora prin prisma satisfacției angajaților.

Profil:

  • cunoașterea teoretică a mecanismelor de compensare fixă și variabilă;
  • cunoașterea MS Excel la nivel mediu;
  • cunoașterea limbii engleze cel puțin la nivel mediu, atât verbal, cât și în scris;
  • abilități analitice și logică matematică;
  • gândire critică;
  • atenție la detalii;
  • participarea în activități extracurriculare (programe de burse de vară în străinătate, concursuri naționale, internaționale etc.).