Contabil analist

Vei participa la elaborarea și modificarea actelor normative interne în conformitate cu IFRS, la examinarea, testarea și implementarea produselor și proceselor noi conform strategiei băncii, prelucrarea și analiza rapoartelor de la companiile-fiice, întocmirea situațiilor financiare consolidate. Sunt importante: cunoștințe MS Excel (filtrarea datelor, analiza de bază etc.), cunoștințe și experiență teoretică de bază în statistică, participarea în activități extracurriculare (programe de burse de vară în străinătate, concursuri naționale, internaționale).