Burse pentru Viitorul Tău

În parteneriat cu Centrul de Informaţii Universitare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Socialedin 2014 susținem tinerii studioși ai țării prin asigurarea unui acces echitabil la studii universitare şi susţinerea materială în obţinerea educaţiei de calitate, pentru un viitor sigur aici, acasă.

Grupul ţintă al proiectului sunt studenţii care provin din familii cu venituri modeste, din familii cu mulţi copii, care sunt orfani sau se află sub tutelă, şi/sau cu dizabilităţi, tineri atât din zonele urbane, cât şi din cele rurale ale țării.

În ultimii 7 ani am oferit peste 270 de burse studenților din familii social vulnerabile, care înregistrează rezultate academice lăudabile și își doresc să acceseze studii de calitate, să crească specialiști calificați și să muncească în Republica Moldova. 

În linie cu politica maib de responsabilitate socială corporativă, asigurarea unui acces echitabil la studii universitare a fost susţinută şi în cadrul programului „Burse de Merit”, timp de 25 de ani consecutiv. Credem în capacităţile tinerilor din ţara noastră şi îi încurajăm să crească profesional acasă, în Republica Moldova!

vezi mai mult
vezi mai puțin

Lecții publice

Pentru sporirea bunei pregătiri a studenților, schimbul de experiență pe diverse domenii și susținerea tinerilor în formarea și fortificarea primilor pași în carieră, specialiștii maib susțin lecții publice în universitățile și colegiile din țară.

Un parteneriat de colaborare în acest sens a fost semnat de maib și Academia de Studii Economice din Moldova. Acordul include domeniile de cooperare în aspecte educaţionale, programe de internship pentru studenţii ASEM, zile de carieră, programe de instruire şi alte evenimente prin care maib se va implica în procesul educaţional.

Începând din septembrie 2021, lunar, angajaţii băncii susţin lecţii publice pentru studenţii ASEM, contribuind astfel la buna pregătire a tinerilor şi la oferirea de informaţii valoroase din mediul de afaceri.

Lecțiile publice au fost organizate până în prezent inclusiv la Universitatea Agrară de Stat din Moldova și Universitatea de Stat din Moldova. Fii cu ochii pe pagina de Facebook maib și maib recrutează și participă la următoarele lecții publice.

Internship

Pentru că susținem performanțele academice ale tinerilor și îi încurajăm să facă primii pași în carieră, în toamna anului 2021 am lansat Programul de internship „Stagii de practică cu remunerare” (ediția I).

Iniţiativa derivă din noile obiective strategice ale băncii pe care le-am stabilit pentru următorii ani, dorind să atragem şi să integrăm tinerii pe piaţa muncii în cadrul departamentelor maib. Le oferim oportunitatea de a învăța de la cei mai buni mentori din domeniul economic-financiar, iar cei mai buni au șansa să fie angajaţi în diverse subdiviziuni ale băncii. 

În cadrul primei ediții, pe lângă experienţa practică alături de mentori, studenţii au fost integraţi în cadrul unui program de instruiri. În calitate de traineri au fost invitaţi atât reprezentanţi ai departamentelor maib, cât şi specialişti externi care au împărtășit studii de caz interesante, lecții de viață și soluții adaptabile pentru diverse situații la muncă sau în afara ei.

Instituții participante în program: 

 • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Universitatea de Stat din Moldova
 • Academia de Studii Economice din Moldova
 • Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
 • Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul

Studenți încadrați în program:

 • studenți ai anului III sau IV de studii, ciclul I licenţă, studii cu frecvenţă la zi;
 • studenți ai anului I sau II de studii, program de masterat, studii cu frecvenţă la zi;
 • studenți ai ultimului an de studii în cadrul Centrului de Excelenţă în Economie şi Finanţe.

Programul stagiilor:

 • 5 august 2021 - 10 septembrie 2021 – perioada de înscrieri
 • 13 - 17 septembrie 2021 – organizarea interviurilor cu studenții selectați
 • 20 septembrie 2021 – desemnarea studenților finaliști
 • 1 octombrie 2021 – 31 martie 2022 – desfășurarea stagiilor

Studenții finaliști au fost desemnați în baza reușitei academice, prezentării în cadrul interviului şi rezultatelor sarcinii propuse spre realizare. Fiecare participant al programului a primit o diplomă de merit și voucher la un magazin de gadgeturi din capitală.

Locație: Stagiul de practică s-a desfășurat în cadrul subdiviziunilor oficiului central maib din municipiul Chișinău.

Motivați de cererea crescută și succesul primei ediții a programului de internship „Stagii de practică cu remunerare”, am decis să continuăm tradiția de a oferi tinerilor oportunitatea de a-și începe o carieră la maib, sub ghidarea celor mai buni experți în banking. Tinerii vor fi încurajați inclusiv prin burse lunare și oportunități de angajare în subdiviziunile băncii.

Stagiarii vor avea ocazia să descopere cum funcționează sistemul bancar de după culise, acumulând experiență valoroasă într-o companie care schimbă lumea prin intermediul soluțiilor digitale, prietenoase clienților, ușor și simplu de utilizat.

În cadrul programului participă toate universitățile acreditare din Republica Moldova și Centrul de Excelență în Economie și Finanțe. Te poți înscrie până pe 15 septembrie 2022 (inclusiv), dacă:

 • ești student al ultimului an de studii, ciclul I licenţă, studii cu frecvenţă la zi și redusă;
 • ești student al anului I sau II de studii, program de masterat, studii cu frecvenţă la zi și redusă;
 • ești student al ultimului an de studii în cadrul Centrului de Excelenţă în Economie şi Finanţe.

Etapele programului de stagiu:

 • 1 august - 15 septembrie - perioada de înscrieri
 • 16 - 25 septembrie – organizarea interviurilor cu studenții selectați

Comisia de experți, formată din manageri din diferite departamente cheie ale băncii și reprezențanții HR, vor analiza candidații înscriși și îi vor invita la interviuri tet-a-tet. Tinerii pot primi inclusiv o sarcină de rezolvat, rezultatele căreia vor fi luate în considerare la luarea deciziei finale.

 • 26 septembrie – desemnarea studenților finaliști

Comisia de experți va desemna studenții finaliști care vor urma programul de stagiu la maib. La selectarea tinerilor participanți se va lua în calcul reușita academică, prezentarea în cadrul interviului, rezultatele sarcinii propuse spre realizare, precum și implicarea tinerilor în activități extra-curriculare.

 • 3 octombrie – 30 martie 2023 – desfășurarea stagiilor

Stagiul de internship se va desfășura pe parcursul a 6 luni consecutive, câte 3-4 ore zilnic, ceea ce le va permite studenţilor să activeze în diferite departamente ale băncii, îmbinând activitatea practică și orele de studiu de la universități și colegiu.

 • 1 noiembrie  2022 – 1 martie 2023 - activitate asupra proiectelor de grup

Tinerii acceptați în programul de internship vor forma echipe, urmând ca fiecare echipă să lucreze asupra unui proiect de dezvoltare a unui produs/serviciu în banking. Cel mai bun proiect va fi prezentat managementului băncii și vor fi analizate posibilitățile de implementare a acestuia.

Burse:

În cadrul programului de internship (ediția II), fiecare stagiar va beneficia de o bursă lunară în valoare de 2000 de lei net. La fel, studenții vor primi gratuit un card bancar pentru a-și gestiona ușor și simplu finanțele.

Locație: Stagiile se vor desfășura în Chișinău, în subdiviziunile oficiului central a maib.

Programul de traininguri pe parcursul internshipului la maib:

 1. Cultura organizațională maib
 2. Securitatea informației și datelor personale
 3. Teambuilding cu activități interactive de cunoaștere
 4. Service+
 5. Arta comunicării prin e-mail
 6. Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă
 7. Oportunități prin mobile banking
 8. Utilizarea și avantajele terminalelor de autoservire
 9. Time Management
 10. Arta de a oferi și a primi feedback
 11. Future of banking
 12. Specificul depozitelor pentru persoane fizice
 13. Specificul și acordarea creditelor pentru persoanele fizice
 14. Cum să-ți structurezi un CV bun și să te prezinți la interviu. Pregătirea pentru o viitoare angajare
 15. Gestiunea riscurilor bancare
 16. Workshop: Gândirea strategică

Regulamentul programului de internship este disponibil aici.

Etapele programului de stagiu:

 • 1 august - 30 septembrie – perioda de înscriere
 • 18 septemrbie - 02 octombrie – organizarea concursului de selecție
 • 03 octombrie – desemnarea finaliștilor
 • 09 octombrie 2023 – start Internship

Stagiul de internship se va desfășura pe parcursul a 6 luni consecutive, câte 3-4 ore zilnic, ceea ce le va permite studenţilor să activeze în diferite departamente ale băncii, îmbinând activitatea practică și orele de studiu de la universități și colegiu.

 • 1 decembrie  2023 – 1 martie 2024- activitate asupra proiectelor de grup

Tinerii acceptați în programul de internship vor forma echipe, urmând ca fiecare echipă să lucreze asupra unui proiect de dezvoltare a unui produs/serviciu în banking. Cel mai bun proiect va fi prezentat managementului băncii și vor fi analizate posibilitățile de implementare a acestuia.

Burse:

În cadrul programului de Internship (ediția III), fiecare stagiar va beneficia de o bursă lunară în valoare de 2000 de lei net. La fel, studenții vor primi gratuit un card bancar pentru a-și gestiona ușor și simplu finanțele.

Locație: Stagiile se vor desfășura în Chișinău, în subdiviziunile oficiului central maib.

Programul de traininguri pe parcarsul perioadei Internship:

 1. Cultural Transformation maib;
 2. Maib goes agile;
 3. Service+ (short cut version);
 4. Arta de a oferi și primi un feedback;
 5. Comunicare prin e-mail;
 6. Securitatea informației și a datelor cu caracter personal;
 7. Gestiunea riscurilor bancare;
 8. Mobile banking și Produse digitale maib;
 9. Cum să-ți structurezi eficient un CV, pregătirea pentru o viitoare angajare;
 10. Workshop: Gândirea strategică.
 11. Teambuilding cu activități interactive.

Regulamentul programului de internship este disponibil aici.